ORDER ONLINE

Domino's Pizza TAKATSU

044-850-1331
〒213-0001
Everyday 11:00~24:00
3-8-7 Mizonokuchi, Takatsu-ku, Kawasaki-shi

Trading Hours
Friday 11:00 until 00:03 Saturday 11:00 until 00:03 Sunday 11:00 until 00:03 Monday 11:00 until 00:03 Tuesday 11:00 until 00:03 Wednesday 11:00 until 00:03 Thursday 11:00 until 00:03
STORE_TRADING_HOURS_SHOWALL
STORE_CREDITCARD_MESSAGE