ORDER ONLINE

Domino's Pizza KIZUKI SUMIYOSHI

044-422-5959
〒211-0021
Everyday 11:00~24:00
32-1 Kizukisumiyoshicho, Nakahara-ku, Kawasaki-shi

Trading Hours
Tuesday 11:00 until 00:03 Wednesday 11:00 until 00:03 Thursday 11:00 until 00:03 Friday 11:00 until 00:03 Saturday 11:00 until 00:03 Sunday 11:00 until 01:03 Monday 11:00 until 00:03
STORE_TRADING_HOURS_SHOWALL
STORE_CREDITCARD_MESSAGE