ORDER ONLINE

Domino's Pizza KOFUKUJI

045-342-1080
〒240-0003
Everyday 11:00~24:00
1-22-1 Tenno-cho,Hodogaya-ku,Yokohama-shi

Trading Hours
Wednesday 11:00 until 00:00 Thursday 11:00 until 00:00 Friday 11:00 until 00:00 Saturday 10:30 until 00:00 Sunday 10:30 until 00:00 Monday 11:00 until 00:00 Tuesday 11:00 until 00:00
STORE_TRADING_HOURS_SHOWALL
STORE_CREDITCARD_MESSAGE