ORDER ONLINE

Domino's Pizza UTSUNOMIYA ROKUDOMACHI

028-651-4222
〒320-0841
Mon-Thu 11:00~23:00 Fri 11:00-24:00 Sat-Sun 10:30~24:00
2-1 Rokudomachi, Utsunomiya-shi

Trading Hours
Thursday 11:00 until 23:00 Friday 11:00 until 00:00 Saturday 10:30 until 00:00 Sunday 10:30 until 00:00 Monday 11:00 until 23:00 Tuesday 11:00 until 23:00 Wednesday 11:00 until 23:00
STORE_TRADING_HOURS_SHOWALL
STORE_CREDITCARD_MESSAGE