ORDER ONLINE

Domino's Pizza CHIBA MIYAKOCHO

043-214-5411
〒260-0001
Everyday 11:00~24:00
1-1-2 Miyakocho, Chuo-ku, Chiba-shi

Trading Hours
Wednesday 11:00 until 00:00 Thursday 11:00 until 00:00 Friday 11:00 until 00:00 Saturday 11:00 until 00:00 Sunday 11:00 until 00:00 Monday 11:00 until 00:00 Tuesday 11:00 until 00:00
STORE_TRADING_HOURS_SHOWALL
STORE_CREDITCARD_MESSAGE