ORDER ONLINE

Domino's Pizza FUJISAWAZENGYO

0466-80-5444
〒252-0813
Mon-Thu 11:00~23:00 Fri-Sun 11:00~24:00
3263-7 Kameino, Fujisawa-shi

Trading Hours
Friday 11:00 until 00:03 Saturday 11:00 until 00:03 Sunday 11:00 until 00:03 Monday 11:00 until 00:03 Tuesday 11:00 until 23:03 Wednesday 11:00 until 23:03 Thursday 11:00 until 23:03
STORE_TRADING_HOURS_SHOWALL
STORE_CREDITCARD_MESSAGE