ORDER ONLINE

Domino's Pizza UTSUNOMIYA IWAZOMACHI

028-613-3411
〒321-0973
Mon-Fri 11:00~24:00 Sat-Sun 10:30~24:00
1392-10 Iwazomachi, Utsunomiya-shi

Trading Hours
Friday 11:00 until 00:00 Saturday 10:30 until 00:00 Sunday 10:30 until 00:00 Monday 11:00 until 00:00 Tuesday 11:00 until 00:00 Wednesday 11:00 until 00:00 Thursday 11:00 until 00:00
STORE_TRADING_HOURS_SHOWALL
STORE_CREDITCARD_MESSAGE