ORDER ONLINE

Domino's Pizza CHITA TSUTSUJIGAOKA

0562-54-0051
〒478-0054
Everyday 11:00~24:00
4-27-2 Tsutsujigaoka, Chita-shi

Trading Hours
Friday 11:00 until 00:00 Saturday 11:00 until 00:00 Sunday 11:00 until 00:00 Monday 11:00 until 00:00 Tuesday 11:00 until 00:00 Wednesday 11:00 until 00:00 Thursday 11:00 until 00:00
STORE_TRADING_HOURS_SHOWALL
STORE_CREDITCARD_MESSAGE