ORDER ONLINE

Domino's Pizza KORIYAMA UNEMEDORI

024-927-0135
〒963-8022
Everyday 11:00~23:00
2-10-20 Nishinochi, Koriyama Shi

Trading Hours
Sunday 11:00 until 23:00 Monday 11:00 until 23:00 Tuesday 11:00 until 23:00 Wednesday 11:00 until 23:00 Thursday 11:00 until 23:00 Friday 11:00 until 23:00 Saturday 11:00 until 23:00
STORE_TRADING_HOURS_SHOWALL
STORE_CREDITCARD_MESSAGE