ORDER ONLINE

Domino's Pizza KAGOSHIMAKORIMOTO

099-263-7222
〒890-0065
Mon-Fri 11:00~23:00 & Sat-Sun 10:30-23:00
2-13-2 Korimoto, Kagoshima Shi

Trading Hours
Wednesday 11:00 until 23:00 Thursday 11:00 until 23:00 Friday 11:00 until 23:00 Saturday 10:30 until 23:00 Sunday 10:30 until 23:00 Monday 11:00 until 23:00 Tuesday 11:00 until 23:00
STORE_TRADING_HOURS_SHOWALL
STORE_CREDITCARD_MESSAGE