ORDER ONLINE

Domino's Pizza KAWAGOE MIYAMOTOCHO

049-229-2233
〒350-0838
Everyday 11:00~24:00
15-8 Miyamotocho, Kawagoe Shi

Trading Hours
Wednesday 11:00 until 00:00 Thursday 11:00 until 00:00 Friday 11:00 until 00:00 Saturday 11:00 until 00:00 Sunday 11:00 until 00:00 Monday 11:00 until 00:00 Tuesday 11:00 until 00:00
STORE_TRADING_HOURS_SHOWALL
STORE_CREDITCARD_MESSAGE